პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, 2009 წელი

თარიღი: 24 აგვისტო 2010

წელი