პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 9 ივნისი 2017


წელი