საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2017 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

თარიღი: 19 ივნისი 2017

წელი