მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის მაისი

თარიღი: 20 ივნისი 2017

წელი