ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის მაისი

თარიღი: 30 ივნისი 2017

წელი