მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივნისი

თარიღი: 20 ივლისი 2017

წელი