საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2010 წლის II კვარტალი

თარიღი: 21 სექტემბერი 2010

2010 წლის II კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი მიმდინარე ფასებში 4 954.3 მლნ. ლარი დაფიქსირდა. ამავე პერიოდში 2009 წლის II კვარტალთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 8.4 პროცენტი შეადგინა, ხოლო დეფლატორის ზრდამ - 7.6 პროცენტი. კუმულატიური ზრდა (2010 წლის იანვარ-ივნისში 2009 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით) 6.6 პროცენტით განისაზღვრა.....

წელი