ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ივლისი

თარიღი: 3 აგვისტო 2017

წელი