მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივლისი

თარიღი: 21 აგვისტო 2017

წელი