აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) საქსტატს ტექნიკური დახმარება გაუწია

თარიღი: 24 აგვისტო 2017

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს ტექნიკური დახმარება გაუწია. კომპიუტერული ინვენტარი და საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო აღწერის პუბლიკაციები და ბროშურები დღეს USDA-ს წარმომადგენლებმა დემნა ძირკვაძემ და მაიკლ შტაინერმა საქსტატის თანმშრომლებს გადასცეს. 
USDA-ის მიერ გადმოცემული ტექნიკა (12 კომპიუტერი, ლეპტოპი, პროექტორი და ეკრანი) განკუთვნილია საქსტატის სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესებისათვის. 
ტექნიკური დახმარების ფარგლებში USDA-მ საქსტატს საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო აღწერის 800 პუბლიკაცია და 15 000 ბროშურა დაუბეჭდა. პუბლიკაცია მოიცავს 2014 წელს სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგად მიღებულ მრავაფეროვან ინფორმაციას საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ: მეურნეობების სარგებლობაში არსებული მიწის სტრუქტურისა და გამოყენების, პირუტყვისა და ფრინველის სულადობის, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამოყენებისა და მათ საკუთრებაში არსებული რაოდენობის შესახებ და სხვა. პუბლიკაციები განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის მომხარებელთათვის. 
აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA) საქსტატთან სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის განვითარების მიმართულებით 2005 წლიდან აქტიურად თანამშრომლობს. წლების განმავლობაში USDA მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ტექნიკურ და მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერას უწევს საქსტატს სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის განსავითარებლად.

წელი