ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

თარიღი: 4 სექტემბერი 2017

წელი