მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

თარიღი: 20 სექტემბერი 2017

წელი