აშშ-ს დელეგაცია საქსტატში

თარიღი: 23 სექტემბერი 2010

წელი