ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის სექტემბერი

თარიღი: 3 ოქტომბერი 2017

წელი