ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2017 წლის აგვისტო

თარიღი: 29 სექტემბერი 2017

წელი