6.2 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, საქსტატის შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია 10 თებერვალი 2019