დასახელება თარიღი განაკვეთ
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) საბჭოს წევრი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის და კოორდინაციის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის და კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი დასრულებული

სრული განაკვეთი

შესყიდვების სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბუღალტერი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტის უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის სამომხმარებლო ფასების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ტურიზმის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი