დასახელება თარიღი განაკვეთ
სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის შრომის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ტურიზმის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ბიზნეს რეგისტრის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს სპეციალისტი (პროგრამირების მიმართულებით) 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს სპეციალისტი 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და  საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით) 21 ოქტომბერი 2019

სრული განაკვეთი