დასახელება თარიღი განაკვეთ
საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტის საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 29 მაისი 2022

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი 29 მაისი 2022

სრული განაკვეთი

ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 29 მაისი 2022

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს სპეციალისტი 29 მაისი 2022

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 29 მაისი 2022

სრული განაკვეთი

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) საბჭოს წევრი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტის საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის მომსახურების სტატისტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი