დასახელება თარიღი განაკვეთ
სტრატეგიული დაგეგმვის და კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი 8 დეკემბერი 2023

სრული განაკვეთი

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის და კოორდინაციის დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს - ბუღალტერი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტის უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოს- უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საქართველოს მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოების რეგისტრატორი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ტურიზმის სტატისტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) საბჭოს წევრი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის და კოორდინაციის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის და კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი დასრულებული

სრული განაკვეთი