დასახელება თარიღი განაკვეთ
საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს უფროსი დასრულებული

სრული განაკვეთი

აღმწერი - თბილისი დასრულებული

დისტანციური

აღმწერი - ბათუმი დასრულებული

დისტანციური

აღმწერი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დასრულებული

დისტანციური

აღმწერი - ხულოს მუნიციპალიტეტში დასრულებული

დისტანციური

აღმწერი - შუახევის მუნიციპალიტეტში დასრულებული

დისტანციური

აღმწერი - ქედის მუნიციპალიტეტში დასრულებული

დისტანციური

აღმწერი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში დასრულებული

დისტანციური

აღმწერი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასრულებული

დისტანციური