2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა 212 218 218 211 207 206 208 201 194 197
ვეტსანექსპერტიზის ლაბორატორიების რიცხვი 78 81 82 80 79 75 73 69 70 67
შესანახი საკნების რაოდენობა 817 1235 1624 1673 1383 1322 1360 1340 1291 1296
მათი ფართობი, ათასი მ2 19.9 27.5 30.2 30.0 29.9 27.4 27.4 26.5 26.1 27.2
სასწორების რაოდენობა, ათასი ერთეული 2.8 2.8 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 1.5 1.4 1.3
მაცივრების რაოდენობა 225 248 332 353 408 447 415 385 361 361
მათი ტევადობა, ათასი ტონა 0.4 0.7 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა, ათასი კაცი 3.3 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 3.0 2.8 2.7 2.8

დეკლარირებული მონაცემები

წელი