2013 2014 2015 2016 2017
ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების რაოდენობა 212 218 218 211 207
ვეტსანექსპერტიზის ლაბორატორიების რიცხვი 78 81 82 80 79
შესანახი საკნების რაოდენობა 817 1235 1624 1673 1383
მათი ფართობი, ათასი მ2 19.9 27.5 30.2 30.0 29.9
სასწორების რაოდენობა, ათასი ერთეული 2.8 2.8 2.5 2.4 2.2
მაცივრების რაოდენობა 225 248 332 353 408
მათი ტევადობა, ათასი ტონა 0.4 0.7 0.9 0.8 0.9
დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა, ათასი კაცი 3.3 3.4 3.4 3.2 3.1

დეკლარირებული მონაცემები