მილიონი აშშ დოლარი

  2016 2017 2018 2019 2020          2021  2022* იანვარი-აგვისტო
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 9 459.0 10 802.7 12 741.1 13 317.9 11 398.3 14 342.4 11 936.4
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 117.1 2 745.7 3 379.7 3 798.4 3 344.5 4 242.7 3 571.4
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 7 341.9 8 057.1 9 361.4 9 519.5 8 053.8 10 099.8 8 364.9
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 224.7 -5 311.4 -5 981.7 -5 721.1 -4 709.4 -5 857.1 -4 793.5
ადგილობრივი ექსპორტი 1 620.4 2 006.4 2 224.1 2 323.8 2 409.1 3 127.1 2 487.1
*წინასწარი მონაცემები.

წელი