ლელა ბაქრაძე
დაბადების თარიღი:
1958 წლის 23 ნოემბერი
 
(+995 32) 225 11 26 (+142)
2014 წლის იანვრიდან მუშაობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელად. 2005-2014 წლებში იყო ამავე ორგანიზაციის პროგრამების ანალიტიკოსი.
გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA)  არის გაეროს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სააგენტო, რომელიც ხელს უწყობს, ქალთა, მამაკაცთა და ბავშვთა უფლებების განმტკიცებას ჯანმრთელი ცხოვრებისა და თანაბარი შესაძლებლობებისათვის. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქმიანობა მოსახლეობის დინამიკის სფეროში უმნიშვნელოვანესია სიღარიბის აღმოფხვრის და მდგრადი განვითარების გლობალური მიზნების მიღწევისათვის. მოსახლეობის დინამიკა, მათ შორის ზრდის მაჩვენებლები, ასაკობრივი სტრუქტურა, შობადობა და სიკვდილიანობა, მიგრაცია და სხვა, ზემოქმედებას ახდენს ადამიანური, სოციალური და ეკონომიკური განვითარების თითოეულ ასპექტზე.
ლელა ბაქრაძე 1998 წლიდან მუშაობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ხოლო 2001 წლიდან კი გაეროს ქალთა ფონდში (UNIFEM), პროექტის ეროვნული კოორდინატორის თანამდებობაზე.
ამასთან, 1983 – 1998 წლებში ქალბატონი ლელა იკავებდა ექიმ-ნეფროლოგის პოზიციას აკ. ფიფიას სახელობის № 1 კლინიკურ საავადმყოფოში, შემდგომში ქ. თბილისის რკინიგზის დეპარტამენტის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს აკ. ფიფიას სახელობის ბაზაში.
ლელა ბაქრაძე ფლობს კავკასიის ბიზნეს სკოლის მაგისტრის ხარისხს ბიზნეს ადმინისტრირებაში და თბილისის სახალმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის დიპლომს მედიცინაში.
ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

წელი