ნინო აბესაძე
დაბადების თარიღი:
1965 წლის 24 თებერვალი
 
+995 577 25 44 88
2006 წლის სექტემბრიდან დღემდე არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.
1992 წლიდან მუშაობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვადასხვა თანამდებობებზე. კერძოდ, 1992-2006 წლებში მუშაობდა თსუ-სტატისტიკის კათედრის დოცენტის თანამდებობაზე, 1992 - 1993 წლებში იყო სტატისტიკის კათედრის მასწავლებელი, ხოლო 1988-1992 წლებში - თსუ სტატისტიკის კათედრის ლაბორანტი. პარალელურად: 1995 -2011 წლებში იყო თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატისტიკისა და საბუღალტრო აღრიცხვის კათედრის გამგე, ფინანსების, სტატისტიკისა და ეკონომეტრიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, პროფესორი. 2001-2005 წლებში მუშაობდა სტატისტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სტატისტიკური მეთოდოლოგიის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე.
ნინო აბესაძემ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი სტატისტიკის სპეციალობით. 1993 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი (დოქტორთან გათანაბრებული).
2010 წლის ნოემბრიდან დღემდე არის გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) სამომხმარებლო ფასების ინდექსების ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, ხოლო 2014 წლიდან დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი. არის 152 ნაშრომის ავტორი/თანაავტორი. მ.შ. აქვს 8-სახელმძღვანელო, 15 დამხმარე სახელმძღვანელო, 3 სალექციო კურსი, 4 მონოგრაფია, 20 საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული სტატია.
ფლობს ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებს.
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

 

წელი