16 მარტი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - 2022

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა 2022 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა 2022 წლის წლიური

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (2022 წელი)

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (III კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2022

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2022

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - III კვარტალი, 2022 წელი

სრულად ნახვა