14 სექტემბერი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

27 აგვისტო 2020

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2020

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 მაისი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2020

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წელი)

სრულად ნახვა