14 ივნისი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა, I კვარტალი, 2022 წელი

სრულად ნახვა

25 მაისი 2022

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

16 მაისი 2022

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა, I კვარტალი, 2022 წელი

სრულად ნახვა

16 მარტი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2021 წელი)

სრულად ნახვა

23 დეკემბერი 2021

საქსტატი ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების წარმოებას იწყებს

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2021

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2021 წელი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2021

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2021 წელი)

სრულად ნახვა

27 აგვისტო 2021

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა