24 ნოემბერი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - II კვარტალი, 2023 წელი

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (II კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (I კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

15 მაისი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა საქართველოში - (I კვარტალი 2023 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა