15 მაისი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (I კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

15 მარტი 2019

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა 2018 წლის წლიური

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2018 წლის წლიური

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2018 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2018

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2018

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2018

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

15 მაისი 2018

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2017

სრულად ნახვა