15 ივნისი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2020

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 მაისი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (I კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წელი)

სრულად ნახვა

16 მარტი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2020

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წელი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2020

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (IV კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2019

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა