30 მაისი 2024

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში - 2023

სრულად ნახვა

30 მაისი 2024

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა - (2023 წელი)

სრულად ნახვა

1 სექტემბერი 2023

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში - 2022

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა - 2022

სრულად ნახვა

1 სექტემბერი 2022

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

30 მაისი 2022

საწარმოთა ინოვაციური აქტივობა - 2021

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2021

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა