4 სექტემბერი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2023

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2023

სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგე...

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

17 მაისი 2023

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

6 მარტი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები 2022 წელი IV კვარტალი

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2023

სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლი...

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2022

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა