16 თებერვალი 2023

სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლი...

სრულად ნახვა

5 დეკემბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2022

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

28 ოქტომბერი 2022

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2022

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები -...

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2022

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები - 2021

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა