28 ოქტომბერი 2022

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2022

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები -...

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2022

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები - 2021

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2022

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

28 ივლისი 2022

ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2022

სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგე...

სრულად ნახვა