5 მარტი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2020

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2019 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2020

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2019 წელი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2020

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა