4 დეკემბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2017 წელი

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

6 მარტი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2017

ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

2 ოქტომბერი 2017

ბიზნეს სექტორი, 2016 წელი

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2017

ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2017

ბიზნეს სექტორი, 2017 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა