15 აპრილი 2015

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2015 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2015

ინფლაცია საქართველოში, 2015 წლის მარტი

სრულად ნახვა

16 მარტი 2015

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2015 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

4 მარტი 2015

ინფლაცია საქართველოში, 2015 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2015

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2015 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2015

მწარმოებელთა ფასების ინდექსებისთვის წონების განახლება და ექსპორტის ფასების ინდექ...

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2015

ინფლაცია საქართველოში, 2015 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2015

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

5 იანვარი 2015

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა