16 ივნისი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის მაისი

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის მაისი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

2 მაისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

14 მარტი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

4 მარტი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის იანვარი

სრულად ნახვა