6 ოქტომბერი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აგ...

სრულად ნახვა

11 სექტემბერი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2023 წლის აგვისტო)

სრულად ნახვა

6 სექტემბერი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2023

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

21 აგვისტო 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ივლი...

სრულად ნახვა

10 აგვისტო 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2023 წლის ივლისი

სრულად ნახვა