4 ოქტომბერი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვი...

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი, 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ივლი...

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ივნი...

სრულად ნახვა