20 სექტემბერი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

21 აგვისტო 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის მაისი

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2017

საერთაშორისო სემინარი ფასების სტატისტიკაზე EFTA-ს ორგანიზებით ქ. თბილისში

სრულად ნახვა

2 ივნისი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის მაისი

სრულად ნახვა