15 ნოემბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

სრულად ნახვა