20 იანვარი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

15 დეკემბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

2 დეკემბერი 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა