3 მაისი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის მარტი

სრულად ნახვა

20 მარტი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

2 თებერვალი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

22 იანვარი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა