20 დეკემბერი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

21 აგვისტო 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის ივლისი

სრულად ნახვა