20 დეკემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

2 ნოემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2018

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2018

საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონა...

სრულად ნახვა