3 მაისი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის მარტი

სრულად ნახვა

22 მარტი 2017

პერსონალური ინფლაციის კალკულატორის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

20 მარტი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2017

ფასების ინდექსების ახალი ინდიკატორების გამოქვეყნება და სამრეწველო პროდუქციის მწა...

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა