20 მარტი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2017

ფასების ინდექსების ახალი ინდიკატორების გამოქვეყნება და სამრეწველო პროდუქციის მწა...

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2017 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2017

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2017

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

15 დეკემბერი 2016

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

2 დეკემბერი 2016

ინფლაცია საქართველოში, 2016 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა