21 აპრილი 2022

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2022 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

11 აპრილი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2022

ინფლაცია საქართველოში 2022 წლის მარტი

სრულად ნახვა

24 მარტი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

21 მარტი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის თებერვ...

სრულად ნახვა

10 მარტი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2022 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2022

ინფლაცია საქართველოში 2022 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

21 თებერვალი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2022 წლის იანვარ...

სრულად ნახვა