20 დეკემბერი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ნოემ...

სრულად ნახვა

11 დეკემბერი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის ნოემბერი)

სრულად ნახვა

7 დეკემბერი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2023

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ოქტო...

სრულად ნახვა

10 ნოემბერი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2023 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

6 ნოემბერი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა