3 ოქტომბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2018

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2018

საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონა...

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

სრულად ნახვა