14 მარტი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

4 მარტი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსისთვის შერჩევისა და წონების განახლება

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

15 იანვარი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა