3 ივლისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

26 ივნისი 2013

საერთაშორისო მისიის შეფასების ანგარიში

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის მაისი

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის მაისი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

2 მაისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის მარტი

სრულად ნახვა

15 მარტი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა