3 ივნისი 2011

2011 წლის მაისის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

3 მაისი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის მარტი

სრულად ნახვა

11 მარტი 2011

ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

1 მარტი 2011

საქსტატი ფასების სტატისტიკის კვლევის თანამედროვე ელექტრონულ მეთოდებზე გადადის

სრულად ნახვა

4 თებერვალი 2011

ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

5 იანვარი 2011

2010 წლის დეკემბრის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

6 დეკემბერი 2010

2010 წლის ნოემბრის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

9 ნოემბერი 2010

დაიწყო სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაციის საველე სამუშაოები

სრულად ნახვა