16 იანვარი 2012

მეთოდოლოგიური სიახლეები სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების კვლევაში

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2012

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

5 სექტემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

4 ივლისი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2011

2011 წლის მაისის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა