3 ნოემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

5 სექტემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

4 ივლისი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2011

2011 წლის მაისის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

3 მაისი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის მარტი

სრულად ნახვა

11 მარტი 2011

ინფლაცია საქართველოში, 2011 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა