5 ნოემბერი 2010

2010 წლის ოქტომბრის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

5 ოქტომბერი 2010

2010 წლის სექტემბრის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

6 სექტემბერი 2010

2010 წლის აგვისტოს ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

5 აგვისტო 2010

2010 წლის ივლისის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2010

2010 წლის მაისის თვის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

5 მაისი 2010

2010 წლის აპრილის თვის ინფლაცია საქართველოში

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2010

2009 წელს შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების მონაცემები (წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 აპრილი 2010

სამომხმარებლო ფასების ეროვნული ინდექსები

სრულად ნახვა

31 მარტი 2010

მწარმოებელთა ფასების რეგისტრაცია სამრეწველო, სამშენებლო და სატრანსპორტო სექტორში

სრულად ნახვა