12 აპრილი 2012

საქსტატმა სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის მარტი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2012

ინფლაცია საქართველოში, 2012 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2012

ინფლაცია საქართველოში,2012 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

16 იანვარი 2012

მეთოდოლოგიური სიახლეები სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების კვლევაში

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2012

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2011

ინფლაცია საქართველოში,2011 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2011

ყოველთვიური ინფლაცია, 2011 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა