3 დეკემბერი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

4 ნოემბერი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2013

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2013 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

2 აგვისტო 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ივლისი

სრულად ნახვა