16 სექტემბერი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2013

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2013 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

2 აგვისტო 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

26 ივნისი 2013

საერთაშორისო მისიის შეფასების ანგარიში

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2013

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის მაისი

სრულად ნახვა

3 ივნისი 2013

ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის მაისი

სრულად ნახვა