15 ოქტომბერი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2014

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში2014 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

4 აგვისტო 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის მაისი

სრულად ნახვა