3 ივნისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის მაისი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

2 მაისი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

15 აპრილი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის მარტი

სრულად ნახვა

14 მარტი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

4 მარტი 2014

ინფლაცია საქართველოში, 2014 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2014 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2014

მწარმოებელთა ფასების ინდექსისთვის შერჩევისა და წონების განახლება

სრულად ნახვა