31 მარტი 2020

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018"

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2019

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

29 მარტი 2019

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2018

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნება 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2018

მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის რაუნდის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საერთაშორისო...

სრულად ნახვა

30 მარტი 2018

2017 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

სრულად ნახვა

9 თებერვალი 2018

საქსტატმა მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ინტერაქტიული რუკები...

სრულად ნახვა