18 ნოემბერი 2014

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა

სრულად ნახვა

7 ნოემბერი 2014

საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერა სასოფლო-სამეურნეო აღწერა

სრულად ნახვა

4 ნოემბერი 2014

2014 წლის 5 ნოემბერს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა იწყება

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2014

5 ნოემბრიდან მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა იწყება

სრულად ნახვა

28 ოქტომბერი 2014

მედიის წარმომადგენლები 2014 მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მხარდასაჭერად

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2014

საქსტატმა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის აღწერა დაასრულა

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2014

მაღალმთიან რეგიონებში აღწერა დაიწყო

სრულად ნახვა

8 მაისი 2014

საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიამ მოსახლეობის აღწერის კითხვარები დაამტკიცა

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა