15 სექტემბერი 2014

მაღალმთიან რეგიონებში აღწერა დაიწყო

სრულად ნახვა

8 მაისი 2014

საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიამ მოსახლეობის აღწერის კითხვარები დაამტკიცა

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2014

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

14 აპრილი 2014

2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისთვის დონორებმა დახმარება გამოყვეს

სრულად ნახვა

4 აპრილი 2014

იმერეთის რეგიონში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება

სრულად ნახვა

4 მარტი 2014

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოებ...

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2014

შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსა...

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2014

სამეგრელოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2013

თბილისში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო

სრულად ნახვა